Викикниги:Помошна табела

Од Wikibooks


Кратенки:
ВИ:ПТ

Викикниги помошна табела

За повеќе информации прочитајте Како да уредам страница

Опис Текст Изглед
Се употребува било каде во текстот
Закосени букви

''закосени букви''

закосени букви

Задебелени букви

'''задебелени букви'''

задебелени букви

закосени и задебелени букви

'''''закосени и задебелени букви'''''

закосени и задебелени букви

Внатрешни врски

(врски меѓу статиите во еден Викиизвор)

[[Име на страницата]]
[[Име на страницата|прикажан текст]]

Име на страницата
прикажан текст

Пренасочување кон друга страница

#ПРЕНАСОЧУВАЊЕ [[Целна страница]]

Целна страница

Надворешни врски

[http://www.primer.org]
[http://www.primer.org прикажан текст]
http://www.primer.org

[1]
прикажан текст
http://www.primer.org

Потпишување на коментарите

~~~~

Ваше корисничко име 19:51,
21 април 2024 (UTC)

Се применува само на почетокот на редот
Наслови

По 4 наслова, автоматски се генерира содржина.

== Ниво 1 ==
=== Ниво 2 ===
==== Ниво 3 ====
===== Ниво 4 =====
====== Ниво 5 ======

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3

Ниво 4
Ниво 5
Попис со точки

* еден
* два
** два точка еден
* три

  • еден
  • два
    • два точка еден
  • три
Попис со броеви

# еден
# два
## два точка еден
# три

  1. еден
  2. два
    1. два точка еден
  3. три
 
Слики
Опис на сликата

Видете исто така