Германски јазик/Прашања

Од Wikibooks

<< Die Modalverben | Fragen | Der Akkusativ >>


Fragen / Прашања

Прашањата, или прашални реченици се користат за да се добие информација за нешто. Постојат два типа на прашања: затворени прашања, односно да/не прашања или Entscheidungsfragen ; и отворени, односно w-прашања или Ergänzungsfragen.

Да/не прашања[уреди]

Овие прашања можат да бидат одговорени со да или не. За една потврдна реченица да направиме прашална, потребно е прирокот и подметот да си ги заменат местата. Во прашалната реченица глаголот доаѓа на позиција 1, конјугиран по лице.

 • Du wohnst in Berlin.
 • Wohnst du in Berlin?

W-прашања[уреди]

W-прашањата започнуваат со прашален збор на буквата W. Тие не можат да бидат одговорени со да или не.

Описен текст
Woher Wo Wie Wer Was Wohin Wann
Woher kommst du? Wo wohnst du?
Wo liegt das?
Wie heißt du?
Wie alt bist du?
Wie geht es dir?
Wer bist du? Was ist das?
Was machst du hier?
Wohin möchtest du fahren? Wann kommt der Bus?
Wann hast du Geburtstag?
Кога зборуваме за држави и градови, на прашањето „Wo ...“ одговараме со предлогот in, на прашањето „Wohin ...“ одговараме со nach, а на прашањето „Woher ...“ одговараме со aus.

Колку? (Wie viel?/Wie viele?)[уреди]

Кога поставуваме прашање за количина, односно колку ...?, ги користиме прашалните зборови Wie viel (за небројни именки) и Wie viele (за бројни именки). На пр.:

Wie vielе?

 • Wie viele Äpfel hast du? - Колку јаболка имаш?
 • Wie viele Menschen leben in dieser Stadt? - Колку луѓе живеат во овој град?
 • Wie viele Fragen hast du beantwortet? - Колку прашања одговори?
 • Wie viele Tage dauert der Urlaub? - Колку дена трае одморот?
 • Wie viele Sprachen sprichst du? - Колку јазици зборуваш?
 • Wie viele Bücher hast du gelesen? - Колку книги имаш прочитано?
 • Wie viele Kilometer sind es bis zur nächstgelegenen Stadt? - Колку километри е до најблискиот град?

Именките како: јаболко, луѓе, прашања, јазици и др. се бројни. Тоа значи дека може да одговориме со: едно, две, три... јаболка, прашања, јазици. Можеме да забележиме дека во прашањето именката секогаш е во множина.

Wie viel?

 • Wie viel kostet diese Bluse? - Колку кошта оваа блуза?
 • Wie viel Zeit haben wir, um den Aufsatz zu schreiben? - Колку време имаме да го напишеме есејот?
 • Wie viel Geld habt ihr für den Urlaub gespart? - Колку пари заштедивте за вашиот одмор?
 • Wie viel Milch brauchen wir für den Kuchen? - Колку млеко ни треба за колачот?
 • Wie viel wiegt das Paket? - Колку тежи пакетот?
 • Wie viel Platz benötigen wir für das Möbelstück? - Колку простор ни треба за парчето мебел?
 • Wie viel Essen war in der Schüssel? - Колку храна имаше во чинијата?
 • Wie viel Wasser trinkst du am Tag? - Колку вода пиеш на ден?

Именките како: време, пари, млеко, храна, вода се небројни. Не можеме да кажеме едно, две, три... времиња, храни, води.

Дали има? (Gibt es?)[уреди]

Gibt es ...? е фраза што на македонски значи „Дали има ...?“ или „Има ли ...?“. Се користи за поставување на прашања за постоењето на нешто или некого. На пр., “Gibt es einen Supermarkt in der Nähe?” значи “Дали има супермаркет во близина?”.

Во германски, глаголот секогаш стои на второ место во реченицата. Така, фразата „gibt es“ може да биде дел од изјави како „Es gibt in Berlin gute Bäcker” (Има во Берлин добри пекари) или „In Berlin gibt es gute Bäcker“ (Во Берлин има добри пекари).