VIII. Состојбата во Индија

Од Wikibooks
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

^itatel: Sega razbrav zo{to angli~anite ja dr`at Indija. Bi sakal da gi znam va{ite gledi{ta za sostojbata vo na{a zemja. Urednik: Toa e ta`na sostojba. Pri pomislata na nea o~ite mi se nasolzuvaat i grloto mi se stega. Imam ta`ni somne`i dali }e uspeam dovolno da objasnam {to e vo moeto srce. Moeto mislewe e deka Indija e zgazena ne od angliskata ~izma, tuku od onaa na modernata civilizacija. Jauka pod ogromnata te`ina na ~udovi{teto. Seu{te ima vreme da ja izbegneme, no sekoj izminat den toa stanuva pote{ko i pote{ko. Religijata mi e mnogu draga i mojata prva poplaka e deka Indija stanuva nereligiozna. Ovde ne mislam na hinduizam, muhamedanstvo i zoroasterianstvo, tuku na onaa religija {to e vo osnovata na site religii. Nie se oddale~uvame od Boga. ^itatel: Na koj na~in? Urednik: Protiv nas ima obvinenie deka sme mrzliv narod i deka evropjanite se vredni i pretpriem~ivi. Nie go prifativme obvinenieto i zatoa bi sakale da ja promenime na{ata sostojba. Hinduizmot, islamot, zoroasterianstvoto, hristijanstvoto i site drugi religii u~at da ostaneme so pasivni zemski kopne`i i aktivni za bo`jite barawa, deka treba da postavime granica na na{ata zemska ambicija i deka na{ata religiozna ambicija treba da bide bezgrani~na. Na{ata ambicija treba da bide usmerena kon poslednava nasoka. ^itatel: Se ~ini deka go ohrabruvate religiozniot {arlatanizam. Mnogu izmamnici zavzemaj}i sli~en stav, napravija lu|eto da zastranat. Urednik: Vie iznesuvate u`asno obvinenie protiv religijata. Izmamata e svojstvena za site religii. Kade ima svetlina ima i senka. Podgotven sum da potvrdam deka izmamnicite vo svetovnite raboti se daleku polo{i otkolku izmamnicite vo religijata. Izmamata na civilizacijata koja se obiduvam da vi ja poka`am ne mo`e da se najde vo religijata. ^itatel: Kako mo`e da go ka`ete ova? Vo ime na religijata hindusite i mohamedancite se borea me|usebe. Za istata kauza hristijanite se borea so hristijanite. Iljadnici nevini lu|e bea ubieni, iljadnici bea zapaleni i ma~eni vo nejzino ime. Se razbira, ova e mnogu polo{o od bilo koja civilizacija. Urednik: Sekako, priznavam deka gore spomenatite te{kotii se daleku popodnoslivi od tie na civilizacijata. Sekoj razbira deka surovostite koi vie gi poso~ivte ne se del od religijata, iako bile izvr{eni vo nejzino ime; zatoa ne postoi posledica od ovie surovosti.Tie sekoga{ }e se slu~uvaat se dodeka postojat neuki i lekoverni lu|e. No nema kraj na `rtvite uni{teni vo ognot na civilizacijata. Nejziniot smrtonosen efekt e {to lu|eto vleguvaat vo nejziniot `e`ok ogan veruvaj}i deka toa e dobro. Tie stanuvaat krajno nereligiozni i vo realnosta, izvlekuvaat malku korist od svetot. Civilizacijata e kako glu{ec koj n# grize dodeka n# smiruva. Koga nejziniot poln efekt }e se ostvari, }e vidime deka religioznite sueverija se bezopasni sporedeni so onie na modernata civilizacija. Ne se zalagam za prodol`uvawe na religioznite praznoverija. Nie sekako }e se borime so niv do posleden zdiv, no toa ne mo`eme da go napravime so nepo~ituvawe na religijata. Toa mo`e da go storime samo so cenewe i za~uvuvawe na religijata. ^itatel: Toga{ }e potvrdite deka Paks Britanika e nepotrebno breme? Urednik: Mo`ete da vidite i mir dokolku sakate, no jas ne go gledam. ^itatel: Pravite da zvu~i polesen terorot {to tagovite, pindarite i bilsite se na zemjata. Urednik: Ako podrazmislite za ova }e vidite deka terorot vo nikoj slu~aj ne e tolku mo}na rabota. Dokolku be{e tolku zna~aen, drugite lu|e }e izumrea pred doa|aweto na angli~anite. Dotolku pove}e momentalniot mir e samo formalen, zatoa {to so nego nie stanavme skopeni i stra{livi. Ne smeeme da pretpostavime deka angli~anite ja izmenija prirodata na pindarite i bilsite. Zatoa mo`ebi e podobro da stradame pod pindarovata opasnost, otkolku nekoj da n# za{tituva od nea i da n# smeta za feminizirani. Zatoa pove}e bi sakal da bidam ubien od bilova strela otkolku da baram nema`estvena za{tita. Indija bez takva za{tita be{e Indija polna so smelost. Makulej gi predade neukite, koga gi `igosa indijcite kako kukavici. Tie nikoga{ ne mu se izraduvaa na obvinuvaweto. Kukavicite koi `iveat vo zemja naselena so izdr`livi planinski lu|e i preplavena so volci i tigri so sigurnost rano }e si go najdat grobot. Dali nekoga{ ste gi posetile na{ite poliwa? Ve uveruvam deka na{ite zemjodelci spijat bestra{no na nivnite farmi duri i denes, no angli~anite kako i vie i jas bi se dvoumele da spieme onamu kade {to tie spijat. Silata le`i vo otsustvoto na strav, a ne se meri spored koli~inata na muskuli vo na{eto telo. Pokraj toa, moram da go potsetam onoj, koj ja posakuva Samoupravata, deka sepak bilsite, tagovite i pindarite se na{i sonarodnici. Da gi pobedime e va{a i moja rabota. Se dodeka se pla{ime od na{ite bra}a, }e sme nesposobni da ja postigneme celata.