II. Одделувањето на Бенгал

Од Wikibooks
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

^itatel: Ako gi promislime rabotite onaka kako {to vie gi pretstavivte, se ~ini soodvetno da se ka`e deka temelite na Samoupravata bea postaveni od Kongresot. No mora da priznaete deka toa ne mo`e da se smeta za vistinsko budewe. Koga i kade zapo~na vistinskoto budewe? Urednik: Semeto nikoga{ ne se gleda. Raboti pod zemjata, samoto se uni{tuva, i edinstveno drvoto {to izniknuva od zemjata e ona {to mo`e da se vidi. Sepak ona {to vie go narekuvte vistinsko budewe se slu~i po oddeluvaweto na Bengal. Za ova treba da sme mu blagodarni na lord Kurzon. Za vreme na oddeluvaweto, lu|eto na Bengal go ubeduvaa lord Kurzon, no so gordosta na svojata mo} toj gi otfrli site nivni molbi. Toj veruva{e deka indijcite mo`at samo da zboruvaat, bez nekoga{ da prevzemat vistinski ~ekori. Toj upotrebi navredliv jazik, i pokraj op{toto protivewe, toj go oddeli Bengal. Toj den mo`e da se smeta za den na delewe na Britanskata Imperija. Udarot koj Britanskata sila go dobi so oddeluvaweto, ne mo`e da se sporedi so nieden drug. Ova ne zna~i deka drugite nepravdi koi í bea napraveni na Indija se pomalku vidlivi od onaa so oddeluvaweto. Danokot za sol ne e mala nepravda. ]e vidime mnogu takvi raboti ponatamu. No lu|eto bea spremni da se sprotistavat na oddeluvaweto. Vo toa vreme ~uvstvata se v`e{tuvaa. Mnogu ugledni Bengalci bea podgotveni da izgubat sè. Tie ja znaea nivnata mo}, ottuka i golemiot ogan. Ve}e e docna da se izgasne, duri nema potreba toj da bide izgasen. Bengal povtorno }e bide obedient, no puknatinata na angliskiot brod }e ostane; mora sekojdnevno da se pro{iruva. Razbudenata Indija, nema povtorno da zaspie. Baraweto za poni{tuvawe na oddeluvaweto e ednakvo po zna~ewe so baraweto za Samouprava. Liderite vo Bengal go znaat ova. Britanskite funkcioneri go sfa}aat toa. Ete zo{to oddeluvaweto se u{te postoi. Kako {to minuva vremeto, nacijata se sozdava. Naciite ne se sozdavaat vo eden den; sozdavaweto iziskuva godini. ^itatel: Spored va{eto mislewe, koi se rezultatite od oddeluvaweto? Urednik: Do tuka razgleduvavme, deka za otstranuvawe na pri~inite za poplakite mora da mu prijdeme na tronot, i ako ne dobieme o{teta mora da ostaneme mirni, a osven toa seu{te mo`eme da pra}ame peticii. Po oddeluvaweto, lu|eto vidoa deka peticiite mora da bidat proprateni so sila i deka tie mora da se podgotveni za stradawe. Ovoj nov duh mora da se smeta za glaven rezultat od oddeluvweto. Ovoj duh be{e zabele`an i vo pi{uvaweto na vesnicite. Ona {to lu|eto go ka`uvaa vo strav i tajno, zapo~na da se govori i pi{uva javno. Dvi`eweto Svade{i be{e najaveno. Lu|eto, mladi i stari, begaa {tom }e vidat anglisko lice; toa pove}e ne gi pla{i. Tie pove}e ne se pla{at duri i od kavga ili pak da bidat zatvoreni. Denes nekoi od najdobrite sinovi na Indija se vo progon. Ova e ne{to poinakvo od obi~na peticija. Na ovoj na~in lu|eto se pridvi`eni. Duhot sozdaden vo Bengal se ra{iri na sever do Panxap i na jug do Kejp Komorin. ^itatel: Dali predlagate nekakov drug vpe~atliv rezultat? Urednik: Oddeluvaweto ne napravi procep samo vo angliskiot brod, tuku i na na{iot. Golemite nastani sekoga{ proizveduvaat golemi rezultati. Na{ite voda~i se podeleni vo dve partii: umereni i ekstremisti. Ovie mo`at da se smetaat za bavnata partija i netrpelivata partija. Nekoi gi narekuvaat Umerenite pla{livata partija, a Ekstremistite se smelata partija. Site gi interpretiraat dvata zbora spored nivnite odnapred sozdadeni mislewa. No edno e sigurno - deka se sozdade neprijatelstvo pome|u niv dvete. Ednata ne i veruva na drugata, i ñ pripi{uva nameri. Za vreme na Surat Kongresot re~isi ima{e tepa~ka. Mislam deka ovaa podelba ne e dobra za zemjata, no isto taka mislam deka vakvite podelbi nema da traat dolgo. S# zavisi od liderite, kolku dolgo tie }e ostanat.