Телеграма до неврокопскиот околиски управник со инструкција за пописот

Од Wikibooks
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Неврокоп, 27 декември 1946 година.


Брза телефонограма

До г.г. градоначалниците во околијата

Веднаш соберете ги контролорите и попишувачите и им соопштете при пополнувањето на колона 13 од домакинската карта и колона 5 на домакинскиот лист „Б“, народност да се пишува „македонска“ со исклучок само на евреите, циганите, турците и бугарите, дојдени од пределите на Бугарија. Бугаромохамеданите да се пишуваат „македонци“, без разлика дали се одсам, или оданад р.Места. Број 10269, 27.XII.1946 година.

Околиски управник: Лаков