Доделувања

Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Ова е список на доделувања, секое со своите права. Корисниците можат да овластуваат извршници што ќе ги користат сметки, но со ограничувања во дозволите што им се доделени. Покрај ова, извршникот што делува во име на корисникот е ограничен на нештата на кои има права самиот корисник. Може да најдете уште информации за поединечните права.

ДоделувањеПрава
Основни права (basic)
 • Автоматска најава со надворешна корисничка сметка (autocreateaccount)
 • Без ограничувања на стапки за IP-адреса (autoconfirmed)
 • Заобиколување глобални блокови (globalblock-exempt)
 • Заобиколување на IP-блокови, автоблокови и опсежни блокови (ipblock-exempt)
 • Заобиколување на автоматски блокови на излезни Tor јазли (torunblocked)
 • Изземеност од CAPTCHA за дејности кои инаку ја бараат (skipcaptcha)
 • Исчисти меѓусклад за страница (purge)
 • Можност за запишување во извршникот (writeapi)
 • Преглед на дневникот на злоупотреби (abusefilter-log)
 • Преглед на одбележаните патролирања на скорешните промени (patrolmarks)
 • Преглед на филтрите за злоупотреба (abusefilter-view)
 • Прегледување на подробности во записите од дневникот на злоупотреби (abusefilter-log-detail)
 • Прегледување на список на ненабљудувани страници (unwatchedpages)
 • Ситните уредувања на разговорни страници да не поттикнуваат потсетник за нова порака (nominornewtalk)
 • Сопствените уредувања автоматски да се обележуваат како испатролирани (autopatrol)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автопотврдени корисници“ (editsemiprotected)
 • Читање на страници (read)
Високообемно уредување (highvolume)
 • Без временски ограничувања на уредување (noratelimit)
 • Испраќање на порака на повеќе корисници наеднаш. (massmessage)
 • Користење на помалку ограничени барања од извршникот (apihighlimits)
 • Означување на вратени уредувања како ботовски уредувања (markbotedits)
 • Третиран како автоматски процес (bot)
Увоз на преработки (import)
 • Увезување страници од други викија (import)
 • Увезување страници од подигната податотека (importupload)
Менување постоечки страници (editpage)
 • Додавање и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Менување на условите за предметите (натписи, описи, истозначници) (item-term)
 • Менување на условите за својствата (натписи, описи, истозначници) (property-term)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Создавање на пренасочувања на предмети (item-redirect)
 • Спојување на предмети (item-merge)
 • Уредување на содржинскиот модел на страница (editcontentmodel)
 • Уредување на страници (edit)
Уредување на заштитени страници (editprotected)
 • Додавање и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Занемарување на недозволени наслови или кориснички имиња (tboverride)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Преместување на објавени страници (movestable)
 • Уредување на заштитени предлошки (templateeditor)
 • Уредување на ограничени страници (extendedconfirmed)
 • Уредување на содржинскиот модел на страница (editcontentmodel)
 • Уредување на страници (edit)
 • Уредување на страници заштитени како „Дозволи само уредници“ (editeditorprotected)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автооценувачи“ (editautoreviewprotected)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автопатролери“ (editextendedsemiprotected)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само администратори“ (editprotected)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само доверливи корисници“ (edittrustedprotected)
 • Уредување на страници заштитени како „⧼protect-level-protect-level-editautopatrolprotected⧽“ (editautopatrolprotected)
 • Уредување на страници со потенцијално незаконски последици (edit-legal)
Уредување на вашиот кориснички CSS/JSON/JavaScript (editmycssjs)
 • Додавање и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Уредување на содржинскиот модел на страница (editcontentmodel)
 • Уредување на сопствените кориснички JSON-податотеки (editmyuserjson)
 • Уредување на сопствените кориснички каскадни стилски податотеки (CSS) (editmyusercss)
 • Уредување на сопствените кориснички податотеки со JavaScript (editmyuserjs)
 • Уредување на страници (edit)
Уредување на вашите кориснички нагодувања и JSON-конфигурацијата (editmyoptions)
 • Уредување на вашите нагодувања (editmyoptions)
 • Уредување на сопствените кориснички JSON-податотеки (editmyuserjson)
Уредување на именскиот простор „МедијаВики“ и JSON за цело вики/за корисник (editinterface)
 • Додавање и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Уредување на JSON за цело вики (editsitejson)
 • Уредување на JSON-податотеките на други корисници (edituserjson)
 • Уредување на корисничкиот посредник (editinterface)
 • Уредување на содржинскиот модел на страница (editcontentmodel)
 • Уредување на страници (edit)
Уредување на CSS/JS за цело вики и за корисник (editsiteconfig)
 • Додавање и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Уредување на CSS за цело вики (editsitecss)
 • Уредување на CSS-податотеки на други корисници (editusercss)
 • Уредување на JSON за цело вики (editsitejson)
 • Уредување на JSON-податотеките на други корисници (edituserjson)
 • Уредување на JavaScript за цело вики (editsitejs)
 • Уредување на JavaScript-податотеки на други корисници (edituserjs)
 • Уредување на корисничкиот посредник (editinterface)
 • Уредување на содржинскиот модел на страница (editcontentmodel)
 • Уредување на страници (edit)
Создавање, уредување и преместување страници (createeditmovepage)
 • Бришење на пренасочувања со една преработка (delete-redirect)
 • Додавање и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Не прави пренасочување од старото име при преместување на страница (suppressredirect)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Преместување на категориски страници (move-categorypages)
 • Преместување на основни кориснички страници (move-rootuserpages)
 • Преместување на страници (move)
 • Преместување на страници со нивните потстраници (move-subpages)
 • Создавање на разговорни страници (createtalk)
 • Создавање на својства (property-create)
 • Создавање на страници (кои не се разговорни страници) (createpage)
 • Уредување на содржинскиот модел на страница (editcontentmodel)
 • Уредување на страници (edit)
Подигање нови податотеки (uploadfile)
 • Подигни податотеки (upload)
 • Презапишување врз постоечка податотека подигната од вас (reupload-own)
Подигање, замена и преместување на податотеки (uploadeditmovefile)
 • Заменување на постоечки податотеки (reupload)
 • Не прави пренасочување од старото име при преместување на страница (suppressredirect)
 • Подигање на податотека од URL-адреса (upload_by_url)
 • Подигни податотеки (upload)
 • Поништување неуспешни или прекодирани видеа, па затоа повторно се ставени во редицата на задачи (transcode-reset)
 • Презапис на едни податотеки врз други на заедничкото мултимедијално складиште месно (reupload-shared)
 • Презапишување врз постоечка податотека подигната од вас (reupload-own)
 • Преместување на податотеки (movefile)
Патрола на промени во страници (patrol)
 • Означување на уредувањата на другите како испатролирани (patrol)
Отповикување на промени во страници (rollback)
 • Брзо отповикување на уредувањата на последниот корисник што уредувал одредена страница (rollback)
Блокирање и одблокирање корисници (blockusers)
 • Оневозможување корисници да праќаат е-пошта (blockemail)
 • Оневозможување на останати корисници да уредуваат (block)
Преглед на избришани податотеки и страници (viewdeleted)
 • Пребарување на избришани страници (browsearchive)
 • Прегледување на избришан текст и промени помеѓу избришани преработки (deletedtext)
 • Прегледување на избришани записи во историја, без придружниот текст (deletedhistory)
Преглед на ограничени дневнички записи (viewrestrictedlogs)
 • Гледање на лични дневници (suppressionlog)
 • Преглед на дневникот за блокирање на спам (spamblacklistlog)
 • Преглед на дневникот на недозволени наслови (titleblacklistlog)
 • Преглед на дневнички записи за филтри на злоупотреба означени како лични (abusefilter-log-private)
 • Прегледување на скриени записи во дневникот на злоупотреби (abusefilter-hidden-log)
 • Прегледување на филтри за злоупотреби означени како лични (abusefilter-view-private)
Бришење страници, преработки и дневнички записи (delete)
 • Бришење и враќање на одредени преработки на страниците (deleterevision)
 • Бришење и враќање на одредени ставки во дневник (deletelogentry)
 • Бришење на страници (delete)
 • Бришење на страници со долга историја (bigdelete)
 • Групно бришење на страници (nuke)
 • Додавање и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Обновување избришана страница (undelete)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Пребарување на избришани страници (browsearchive)
 • Прегледување на избришан текст и промени помеѓу избришани преработки (deletedtext)
 • Прегледување на избришани записи во историја, без придружниот текст (deletedhistory)
 • Уредување на содржинскиот модел на страница (editcontentmodel)
 • Уредување на страници (edit)
Скривање на корисници и преработки (oversight)
 • Криење записи во дневникот на злоупотреби (abusefilter-hide-log)
 • Преглед на преработки скриени од било кој корисник (viewsuppressed)
 • Прегледување, скривање и откривање на поединечни преработки на страници од било кој корисник (suppressrevision)
Заштитување и одзаштитување страници (protect)
 • Додавање и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Менување на поставките за заштита и уредување на каскадно заштитени страници (protect)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Уредување на содржинскиот модел на страница (editcontentmodel)
 • Уредување на страници (edit)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само администратори“ (editprotected)
Преглед на вашите набљудувања (viewmywatchlist)
 • Преглед на вашиот список на набљудувања (viewmywatchlist)
Уредување на вашите набљудувани (editmywatchlist)
 • Уредување на вашите набљудувани (имајте предвид дека извесни дејства сепак ќе ставаат страници во нив и без да го имате ова право) (editmywatchlist)
Испраќање на е-пошта до други корисници (sendemail)
 • Испраќање на е-пошта до други корисници (sendemail)
Создавање сметки (createaccount)
 • Занемарување на недозволени кориснички имиња (tboverride-account)
 • Прескокнување на проверките за меѓусебно слични имиња (override-antispoof)
 • Создавање на нови кориснички сметки (createaccount)
Пристап до лични информации (privateinfo)
 • Преглед на сопствените лични податоци (на пр. е-пошта, вистинско име и презиме) (viewmyprivateinfo)
Спојување на истории на страница (mergehistory)
 • Спојување на историите на страниците (mergehistory)
Пристап до податоци од проверка на корисници (checkuser)
 • Гледање дневник на проверување на корисник (checkuser-log)
 • Проверување на корисничка IP-адреса и други информации (checkuser)
Создавање на кратки URL-а (shortenurls)
 • Создавање на кратки URL-а (urlshortener-create-url)
Глобално блокирајте или одблокирајте IP-адреса (globalblock)
 • Ставање и отстранување на глобални блокови (globalblock)
Раководење со глобални кориснички сметки (setglobalaccountstatus)
 • Заклучување или отклучување на глобална сметка (centralauth-lock)
 • Притајување или скривање на глобална сметка (centralauth-suppress)
Принудно создавање на месна сметка за глобална сметка (createlocalaccount)
 • Принудно создавање на месна сметка за глобална сметка (centralauth-createlocal)
Раководење со вашите клиенти на OAuth (oauthmanageownclient)
 • Измена на потрошувачи на OAuth (mwoauthupdateownconsumer)
 • Предлагање на нови потрошувачи на OAuth (mwoauthproposeconsumer)
 • Раководење со доделувања за OAuth (mwoauthmanagemygrants)
Пристап до податоците за двочинителска заверка (OATH) за себе и други (oath)
 • Барање и проверка на податоци за OATH за себе и други (oathauth-api-all)
 • Проверка дали корисникот има овозможено двочинителска заверка (oathauth-verify-user)

Наменски доделувања за OAuth

Овие дополнителни доделувања се применливи само на потрошувачи на OAuth.

ДоделувањеПрава
Само за заверка на идентитетот на корисникот, без можност за читање страници и постапување во име на корисникот.
Само за заверка на идентитетот на корисникот, со пристап до вистинското име и е-пошта, без можност за читање страници и постапување во име на корисникот.