Раководење со глобални групи

Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Ова е список на сите глобални кориснички групи поставени на оваа викифарма, со нивните придружни кориснички права на пристап и викизбирови. Корисниците ваквите дозволи можат да избришат група, отстранувајќи ги сите права од неа.

ГрупаПрава
Помагачи на филтерот за злоупотреба
(раководство | список на членови)
Групава е активна на сите викија.
 • Преглед на дневникот на злоупотреби (abusefilter-log)
 • Прегледување на подробности во записите од дневникот на злоупотреби (abusefilter-log-detail)
 • Преглед на дневнички записи за филтри на злоупотреба означени како лични (abusefilter-log-private)
 • Преглед на филтрите за злоупотреба (abusefilter-view)
 • Прегледување на филтри за злоупотреби означени како лични (abusefilter-view-private)
 • Добивање на информации за IP-адреси од преработки или дневнички ставки (ipinfo)
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
 • Преглед на дневникот на списокот на блокиран спам (spamblacklistlog)
Одржувачи на филтерот на злоупотреби
(раководство | список на членови)
Групава е активна на сите викија.
 • Преглед на дневникот на злоупотреби (abusefilter-log)
 • Прегледување на подробности во записите од дневникот на злоупотреби (abusefilter-log-detail)
 • Преглед на дневнички записи за филтри на злоупотреба означени како лични (abusefilter-log-private)
 • Создавање или менување на филтри за злоупотреба (abusefilter-modify)
 • Создавање или менување на глобални филтри за злоупотреби (abusefilter-modify-global)
 • Менување на филтри за злоупотреби со ограничени можности за дејствување (abusefilter-modify-restricted)
 • Преглед на филтрите за злоупотреба (abusefilter-view)
 • Прегледување на филтри за злоупотреби означени како лични (abusefilter-view-private)
 • Добивање на информации за IP-адреси од преработки или дневнички ставки (ipinfo)
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
 • Преглед на дневникот на списокот на блокиран спам (spamblacklistlog)
Баратели на горни граници на приложник
(раководство | список на членови)
Групава е активна на сите викија.
 • Користење на помалку ограничени барања од извршникот (apihighlimits)
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
Изземени од проверка со сликичка
(раководство | список на членови)
Групава е активна на сите викија.
 • Изземеност од CAPTCHA за дејности кои инаку ја бараат (skipcaptcha)
Основачи
(раководство | список на членови)
Групава е активна на сите викија.
 • Преглед на дневникот на злоупотреби (abusefilter-log)
 • Прегледување на подробности во записите од дневникот на злоупотреби (abusefilter-log-detail)
 • Преглед на филтрите за злоупотреба (abusefilter-view)
 • Сопствените уредувања автоматски да се обележуваат како испатролирани (autopatrol)
 • Спојување на сметката (centralauth-merge)
 • Создавање на нови кориснички сметки (createaccount)
 • Уредување на страници (edit)
 • Заобиколување глобални блокови (globalblock-exempt)
 • Заобиколување на IP-блокови, автоблокови и опсежни блокови (ipblock-exempt)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Преместување на страници (move)
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
 • Исчисти меѓусклад за страница (purge)
 • Читање на страници (read)
 • Брзо отповикување на уредувањата на последниот корисник што уредувал одредена страница (rollback)
 • Испраќање на е-пошта до други корисници (sendemail)
 • Заобиколи ограничувања на IP-адреси на списокот на отфрлени дадени од додатокот StopForumSpam (sfsblock-bypass)
 • Преглед на дневникот на списокот на блокиран спам (spamblacklistlog)
 • Не прави пренасочување од старото име при преместување на страница (suppressredirect)
 • Заобиколување на автоматски блокови на излезни Tor јазли (torunblocked)
 • Прегледување на список на ненабљудувани страници (unwatchedpages)
 • Подигни податотеки (upload)
 • Прегледување на избришани податотеки и страници во именските простори Податотека и Разговор за податотека (viewdeletedfile)
 • Преглед на сопствените лични податоци (на пр. е-пошта, вистинско име и презиме) (viewmyprivateinfo)
 • Преглед на вашиот список на набљудувања (viewmywatchlist)
Глобални ботови
(раководство | список на членови)
Збир викија на кои е активна групата: Opted-out of global bots
 • Користење на помалку ограничени барања од извршникот (apihighlimits)
 • Без ограничувања на стапки за IP-адреса (autoconfirmed)
 • Сопствените уредувања автоматски да се обележуваат како испатролирани (autopatrol)
 • Автоматско означување на сопствените преработки како проверени (autoreview)
 • Третиран како автоматски процес (bot)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автопотврдени корисници“ (editsemiprotected)
 • Ситните уредувања на разговорни страници да не поттикнуваат потсетник за нова порака (nominornewtalk)
 • Без временски ограничувања на уредување (noratelimit)
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
 • Изземеност од CAPTCHA за дејности кои инаку ја бараат (skipcaptcha)
 • Не прави пренасочување од старото име при преместување на страница (suppressredirect)
 • Можност за запишување во извршникот (writeapi)
Глобални бришачи
(раководство | список на членови)
Групава е активна на сите викија.
 • Пребарување на избришани страници (browsearchive)
 • Бришење на страници (delete)
 • Прегледување на избришани записи во историја, без придружниот текст (deletedhistory)
 • Прегледување на избришан текст и промени помеѓу избришани преработки (deletedtext)
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
 • Обновување избришана страница (undelete)
Создавачи на Глобален тек
(раководство | список на членови)
Групава е активна на сите викија.
 • Сопствените уредувања автоматски да се обележуваат како испатролирани (autopatrol)
 • Создавање на разговорници на Структурираните дискусии на било кое место (flow-create-board)
 • Преместување на страници (move)
 • Преместување на основни кориснички страници (move-rootuserpages)
 • Преместување на страници со нивните потстраници (move-subpages)
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
Глобални посреднички уредници
(раководство | список на членови)
Групава е активна на сите викија.
 • Без ограничувања на стапки за IP-адреса (autoconfirmed)
 • Уредување на страници (edit)
 • Уредување на страници заштитени како „⧼protect-level-protect-level-editautopatrolprotected⧽“ (editautopatrolprotected)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автооценувачи“ (editautoreviewprotected)
 • Уредување на содржинскиот модел на страница (editcontentmodel)
 • Уредување на страници заштитени како „Дозволи само уредници“ (editeditorprotected)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автопатролери“ (editextendedsemiprotected)
 • Уредување на корисничкиот посредник (editinterface)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само администратори“ (editprotected)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автопотврдени корисници“ (editsemiprotected)
 • Уредување на CSS за цело вики (editsitecss)
 • Уредување на JavaScript за цело вики (editsitejs)
 • Уредување на JSON за цело вики (editsitejson)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само доверливи корисници“ (edittrustedprotected)
 • Уредување на CSS-податотеки на други корисници (editusercss)
 • Уредување на JavaScript-податотеки на други корисници (edituserjs)
 • Уредување на JSON-податотеките на други корисници (edituserjson)
 • Уредување на ограничени страници (extendedconfirmed)
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
 • Менување на поставките за заштита и уредување на каскадно заштитени страници (protect)
 • Не прави пренасочување од старото име при преместување на страница (suppressredirect)
 • Занемарување на недозволени наслови или кориснички имиња (tboverride)
 • Уредување на заштитени предлошки (templateeditor)
Исклучоци од глобални IP-блокови
(раководство | список на членови)
Групава е активна на сите викија.
 • Заобиколување глобални блокови (globalblock-exempt)
 • Заобиколи ограничувања на IP-адреси на списокот на отфрлени дадени од додатокот StopForumSpam (sfsblock-bypass)
 • Заобиколување на автоматски блокови на излезни Tor јазли (torunblocked)
Глобални отповикувачи
(раководство | список на членови)
Групава е активна на сите викија.
 • Прегледување на подробности во записите од дневникот на злоупотреби (abusefilter-log-detail)
 • Без ограничувања на стапки за IP-адреса (autoconfirmed)
 • Сопствените уредувања автоматски да се обележуваат како испатролирани (autopatrol)
 • Автоматска провереност при отповикување (autoreviewrestore)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автопотврдени корисници“ (editsemiprotected)
 • Добивање на информации за IP-адреси од преработки или дневнички ставки (ipinfo)
 • Означување на вратени уредувања како ботовски уредувања (markbotedits)
 • Преместување на страници (move)
 • Преместување на објавени страници (movestable)
 • Без временски ограничувања на уредување (noratelimit)
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
 • Преглед на одбележаните патролирања на скорешните промени (patrolmarks)
 • Брзо отповикување на уредувањата на последниот корисник што уредувал одредена страница (rollback)
 • Изземеност од CAPTCHA за дејности кои инаку ја бараат (skipcaptcha)
 • Не прави пренасочување од старото име при преместување на страница (suppressredirect)
Глобални администратори
(раководство | список на членови)
Збир викија на кои е активна групата: Opted-out of global sysop wikis
 • Прегледување на подробности во записите од дневникот на злоупотреби (abusefilter-log-detail)
 • Создавање или менување на филтри за злоупотреба (abusefilter-modify)
 • Користење на помалку ограничени барања од извршникот (apihighlimits)
 • Без ограничувања на стапки за IP-адреса (autoconfirmed)
 • Сопствените уредувања автоматски да се обележуваат како испатролирани (autopatrol)
 • Автоматска провереност при отповикување (autoreviewrestore)
 • Оневозможување или овозможување на други корисници да уредуваат (block)
 • Оневозможување и овозможување на корисник да праќа е-пошта (blockemail)
 • Пребарување на избришани страници (browsearchive)
 • Принудно создавање на месна сметка за глобална сметка (centralauth-createlocal)
 • Бришење на страници (delete)
 • Прегледување на избришани записи во историја, без придружниот текст (deletedhistory)
 • Прегледување на избришан текст и промени помеѓу избришани преработки (deletedtext)
 • Бришење и враќање на одредени ставки во дневник (deletelogentry)
 • Бришење и враќање на одредени преработки на страниците (deleterevision)
 • Уредување на страници заштитени како „⧼protect-level-protect-level-editautopatrolprotected⧽“ (editautopatrolprotected)
 • Уредување на содржинскиот модел на страница (editcontentmodel)
 • Уредување на корисничкиот посредник (editinterface)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само администратори“ (editprotected)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автопотврдени корисници“ (editsemiprotected)
 • Уредување на CSS за цело вики (editsitecss)
 • Уредување на JavaScript за цело вики (editsitejs)
 • Уредување на JSON за цело вики (editsitejson)
 • Уредување на CSS-податотеки на други корисници (editusercss)
 • Уредување на JavaScript-податотеки на други корисници (edituserjs)
 • Уредување на JSON-податотеките на други корисници (edituserjson)
 • Бришење на теми и објави во Структурираните дискусии (flow-delete)
 • Менување на објави на други корисници во Структурираните дискусии (flow-edit-post)
 • Скривање на теми и објави во Структурираните дискусии (flow-hide)
 • Увезување страници од други викија (import)
 • Заобиколување на IP-блокови, автоблокови и опсежни блокови (ipblock-exempt)
 • Добивање на информации за IP-адреси од преработки или дневнички ставки (ipinfo)
 • Пристап до целосен преглед на IP-информации приложени кон преработки или дневнички ставки (ipinfo-view-full)
 • Означување на вратени уредувања како ботовски уредувања (markbotedits)
 • Спојување на историите на страниците (mergehistory)
 • Преместување на страници (move)
 • Преместување на категориски страници (move-categorypages)
 • Преместување на основни кориснички страници (move-rootuserpages)
 • Преместување на страници со нивните потстраници (move-subpages)
 • Преместување на податотеки (movefile)
 • Преместување на објавени страници (movestable)
 • Без временски ограничувања на уредување (noratelimit)
 • Групно бришење на страници (nuke)
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
 • Прескокнување на проверките за меѓусебно слични имиња (override-antispoof)
 • Означување на уредувањата на другите како испатролирани (patrol)
 • Менување на поставките за заштита и уредување на каскадно заштитени страници (protect)
 • Заменување на постоечки податотеки (reupload)
 • Презапишување врз постоечка податотека подигната од вас (reupload-own)
 • Презапис на едни податотеки врз други на заедничкото мултимедијално складиште месно (reupload-shared)
 • Брзо отповикување на уредувањата на последниот корисник што уредувал одредена страница (rollback)
 • Заобиколи ограничувања на IP-адреси на списокот на отфрлени дадени од додатокот StopForumSpam (sfsblock-bypass)
 • Изземеност од CAPTCHA за дејности кои инаку ја бараат (skipcaptcha)
 • Преглед на дневникот на списокот на блокиран спам (spamblacklistlog)
 • Не прави пренасочување од старото име при преместување на страница (suppressredirect)
 • Занемарување на недозволени наслови или кориснички имиња (tboverride)
 • Уредување на заштитени предлошки (templateeditor)
 • Преглед на дневникот на недозволени наслови (titleblacklistlog)
 • Обновување избришана страница (undelete)
 • Прегледување на список на ненабљудувани страници (unwatchedpages)
 • Подигни податотеки (upload)
Увозници на нови викија
(раководство | список на членови)
(не е овозможена на ова вики)
Збир викија на кои е активна групата: All existing wikis
 • Без ограничувања на стапки за IP-адреса (autoconfirmed)
 • Бришење на страници (delete)
 • Прегледување на избришани записи во историја, без придружниот текст (deletedhistory)
 • Прегледување на избришан текст и промени помеѓу избришани преработки (deletedtext)
 • Уредување на корисничкиот посредник (editinterface)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само администратори“ (editprotected)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автопотврдени корисници“ (editsemiprotected)
 • Уредување на CSS за цело вики (editsitecss)
 • Уредување на JavaScript за цело вики (editsitejs)
 • Уредување на JSON за цело вики (editsitejson)
 • Увезување страници од други викија (import)
 • Увезување страници од подигната податотека (importupload)
 • Преместување на страници (move)
 • Преместување на страници со нивните потстраници (move-subpages)
 • Без временски ограничувања на уредување (noratelimit)
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
 • Менување на поставките за заштита и уредување на каскадно заштитени страници (protect)
 • Изземеност од CAPTCHA за дејности кои инаку ја бараат (skipcaptcha)
 • Не прави пренасочување од старото име при преместување на страница (suppressredirect)
 • Занемарување на недозволени наслови или кориснички имиња (tboverride)
 • Обновување избришана страница (undelete)
Испробувачи на двочинителски заверки
(раководство | список на членови)
Групава е активна на сите викија.
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
Правозастапници
(раководство | список на членови)
Групава е активна на сите викија.
 • Прегледување на скриени записи во дневникот на злоупотреби (abusefilter-hidden-log)
 • Преглед на дневникот на злоупотреби (abusefilter-log)
 • Прегледување на подробности во записите од дневникот на злоупотреби (abusefilter-log-detail)
 • Преглед на дневнички записи за филтри на злоупотреба означени како лични (abusefilter-log-private)
 • Прегледување на лични податоци во дневникот на злоупотреби (abusefilter-privatedetails)
 • Преглед на пристап до лични дневнички податоци од Филтерот за злоупотреби (abusefilter-privatedetails-log)
 • Преглед на филтрите за злоупотреба (abusefilter-view)
 • Прегледување на филтри за злоупотреби означени како лични (abusefilter-view-private)
 • Пребарување на избришани страници (browsearchive)
 • Проверување на корисничка IP-адреса и други информации (checkuser)
 • Гледање дневник на проверување на корисник (checkuser-log)
 • Прегледување на избришани записи во историја, без придружниот текст (deletedhistory)
 • Прегледување на избришан текст и промени помеѓу избришани преработки (deletedtext)
 • Преглед на записник на сите кои погледале информации за IP (ipinfo-view-log)
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
 • Гледање на лични дневници (suppressionlog)
 • Преглед на преработки скриени од било кој корисник (viewsuppressed)
Повторлив извоз
(раководство | список на членови)
Групава е активна на сите викија.
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
 • Извезување на страници вклучувајќи поврзани страници со продорност до 5 (override-export-depth)
Персонал
(раководство | список на членови)
Групава е активна на сите викија.
 • Прегледување на скриени записи во дневникот на злоупотреби (abusefilter-hidden-log)
 • Криење записи во дневникот на злоупотреби (abusefilter-hide-log)
 • Преглед на дневникот на злоупотреби (abusefilter-log)
 • Прегледување на подробности во записите од дневникот на злоупотреби (abusefilter-log-detail)
 • Преглед на дневнички записи за филтри на злоупотреба означени како лични (abusefilter-log-private)
 • Создавање или менување на филтри за злоупотреба (abusefilter-modify)
 • Создавање или менување на глобални филтри за злоупотреби (abusefilter-modify-global)
 • Менување на филтри за злоупотреби со ограничени можности за дејствување (abusefilter-modify-restricted)
 • Прегледување на лични податоци во дневникот на злоупотреби (abusefilter-privatedetails)
 • Преглед на пристап до лични дневнички податоци од Филтерот за злоупотреби (abusefilter-privatedetails-log)
 • Отповикување на сите промени на даден филтер за злоупотреби (abusefilter-revert)
 • Преглед на филтрите за злоупотреба (abusefilter-view)
 • Прегледување на филтри за злоупотреби означени како лични (abusefilter-view-private)
 • Користење на помалку ограничени барања од извршникот (apihighlimits)
 • Без ограничувања на стапки за IP-адреса (autoconfirmed)
 • Сопствените уредувања автоматски да се обележуваат како испатролирани (autopatrol)
 • Бришење на страници со долга историја (bigdelete)
 • Оневозможување или овозможување на други корисници да уредуваат (block)
 • Оневозможување и овозможување на корисник да праќа е-пошта (blockemail)
 • Пребарување на избришани страници (browsearchive)
 • Спојување на сметката (centralauth-merge)
 • Раздвојување глобалната сметка (centralauth-unmerge)
 • Раководење со централниот разглас (centralnotice-admin)
 • Проверување на корисничка IP-адреса и други информации (checkuser)
 • Гледање дневник на проверување на корисник (checkuser-log)
 • Бришење на страници (delete)
 • Прегледување на избришани записи во историја, без придружниот текст (deletedhistory)
 • Прегледување на избришан текст и промени помеѓу избришани преработки (deletedtext)
 • Бришење и враќање на одредени ставки во дневник (deletelogentry)
 • Бришење и враќање на одредени преработки на страниците (deleterevision)
 • Уредување на страници (edit)
 • Уредување на содржинскиот модел на страница (editcontentmodel)
 • Уредување на корисничкиот посредник (editinterface)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само администратори“ (editprotected)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автопотврдени корисници“ (editsemiprotected)
 • Уредување на CSS за цело вики (editsitecss)
 • Уредување на JavaScript за цело вики (editsitejs)
 • Уредување на JSON за цело вики (editsitejson)
 • Уредување на CSS-податотеки на други корисници (editusercss)
 • Уредување на JavaScript-податотеки на други корисници (edituserjs)
 • Уредување на JSON-податотеките на други корисници (edituserjson)
 • Уредување на ограничени страници (extendedconfirmed)
 • Создавање на разговорници на Структурираните дискусии на било кое место (flow-create-board)
 • Бришење на теми и објави во Структурираните дискусии (flow-delete)
 • Менување на објави на други корисници во Структурираните дискусии (flow-edit-post)
 • Скривање на теми и објави во Структурираните дискусии (flow-hide)
 • Скривање на теми и објави во Структурираните дискусии (flow-suppress)
 • Менување на определбите на алатка (gadgets-definition-edit)
 • Менување на JavaScript- и CSS-страниците на алатка (gadgets-edit)
 • Заобиколување глобални блокови (globalblock-exempt)
 • Месно оневозможување на глобални блокови (globalblock-whitelist)
 • Блокирање или одблокирање на корисничко име, скривање и откривање за јавноста (hideuser)
 • Увезување страници од други викија (import)
 • Увезување страници од подигната податотека (importupload)
 • Заобиколување на IP-блокови, автоблокови и опсежни блокови (ipblock-exempt)
 • Добивање на информации за IP-адреси од преработки или дневнички ставки (ipinfo)
 • Пристап до целосен преглед на IP-информации приложени кон преработки или дневнички ставки (ipinfo-view-full)
 • Преглед на записник на сите кои погледале информации за IP (ipinfo-view-log)
 • Manage the list of mentors (managementors)
 • Преместување на страници (move)
 • Преместување на основни кориснички страници (move-rootuserpages)
 • Преместување на страници со нивните потстраници (move-subpages)
 • Преместување на податотеки (movefile)
 • Преместување на објавени страници (movestable)
 • Раководење со потрошувачи на OAuth (mwoauthmanageconsumer)
 • Раководење со доделувања за OAuth (mwoauthmanagemygrants)
 • Предлагање на нови потрошувачи на OAuth (mwoauthproposeconsumer)
 • Скривање на потрошувачи на OAuth (mwoauthsuppress)
 • Измена на потрошувачи на OAuth (mwoauthupdateownconsumer)
 • Преглед на лични податоци за OAuth (mwoauthviewprivate)
 • Преглед на скриените потрошувачи на OAuth (mwoauthviewsuppressed)
 • Без временски ограничувања на уредување (noratelimit)
 • Групно бришење на страници (nuke)
 • Оневозможи двочинителска заверка на веродостојноста на корисник (oathauth-disable-for-user)
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
 • Прескокнување на проверките за меѓусебно слични имиња (override-antispoof)
 • Преглед на одбележаните патролирања на скорешните промени (patrolmarks)
 • Менување на поставките за заштита и уредување на каскадно заштитени страници (protect)
 • Исчисти меѓусклад за страница (purge)
 • Заменување на постоечки податотеки (reupload)
 • Презапис на едни податотеки врз други на заедничкото мултимедијално складиште месно (reupload-shared)
 • Означување на преработки како „проверени“ (review)
 • Брзо отповикување на уредувањата на последниот корисник што уредувал одредена страница (rollback)
 • Испраќање на е-пошта до други корисници (sendemail)
 • Set user's mentor (setmentor)
 • Изземеност од CAPTCHA за дејности кои инаку ја бараат (skipcaptcha)
 • Нагодување како објавената верзија ќе се избира и прикажува (stablesettings)
 • Гледање на лични дневници (suppressionlog)
 • Не прави пренасочување од старото име при преместување на страница (suppressredirect)
 • Прегледување, скривање и откривање на поединечни преработки на страници од било кој корисник (suppressrevision)
 • Занемарување на недозволени наслови или кориснички имиња (tboverride)
 • Занемарување на недозволени кориснички имиња (tboverride-account)
 • Уредување на заштитени предлошки (templateeditor)
 • Поништување неуспешни или прекодирани видеа, па затоа повторно се ставени во редицата на задачи (transcode-reset)
 • Преглед на информации за тековните активности во прекодирањето (transcode-status)
 • Сопствено одблокирање (unblockself)
 • Обновување избришана страница (undelete)
 • Прегледување на список на ненабљудувани страници (unwatchedpages)
 • Подигни податотеки (upload)
 • Подигање на податотека од URL-адреса (upload_by_url)
Надзорници
(раководство | список на членови)
Групава е активна на сите викија.
 • Прегледување на скриени записи во дневникот на злоупотреби (abusefilter-hidden-log)
 • Преглед на дневникот на злоупотреби (abusefilter-log)
 • Прегледување на подробности во записите од дневникот на злоупотреби (abusefilter-log-detail)
 • Преглед на дневнички записи за филтри на злоупотреба означени како лични (abusefilter-log-private)
 • Создавање или менување на филтри за злоупотреба (abusefilter-modify)
 • Менување на филтри за злоупотреби со ограничени можности за дејствување (abusefilter-modify-restricted)
 • Преглед на пристап до лични дневнички податоци од Филтерот за злоупотреби (abusefilter-privatedetails-log)
 • Отповикување на сите промени на даден филтер за злоупотреби (abusefilter-revert)
 • Преглед на филтрите за злоупотреба (abusefilter-view)
 • Прегледување на филтри за злоупотреби означени како лични (abusefilter-view-private)
 • Користење на помалку ограничени барања од извршникот (apihighlimits)
 • Без ограничувања на стапки за IP-адреса (autoconfirmed)
 • Сопствените уредувања автоматски да се обележуваат како испатролирани (autopatrol)
 • Автоматска провереност при отповикување (autoreviewrestore)
 • Бришење на страници со долга историја (bigdelete)
 • Оневозможување или овозможување на други корисници да уредуваат (block)
 • Оневозможување и овозможување на корисник да праќа е-пошта (blockemail)
 • Пребарување на избришани страници (browsearchive)
 • Принудно создавање на месна сметка за глобална сметка (centralauth-createlocal)
 • Спојување на сметката (centralauth-merge)
 • Раководење со централниот разглас (centralnotice-admin)
 • Гледање дневник на проверување на корисник (checkuser-log)
 • Создавање на нови кориснички сметки (createaccount)
 • Создавање на страници (кои не се разговорни страници) (createpage)
 • Создавање на разговорни страници (createtalk)
 • Бришење на страници (delete)
 • Бришење ознаки од базата (deletechangetags)
 • Прегледување на избришани записи во историја, без придружниот текст (deletedhistory)
 • Прегледување на избришан текст и промени помеѓу избришани преработки (deletedtext)
 • Бришење и враќање на одредени ставки во дневник (deletelogentry)
 • Бришење и враќање на одредени преработки на страниците (deleterevision)
 • Уредување на страници (edit)
 • Уредување на страници заштитени како „⧼protect-level-protect-level-editautopatrolprotected⧽“ (editautopatrolprotected)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автооценувачи“ (editautoreviewprotected)
 • Уредување на содржинскиот модел на страница (editcontentmodel)
 • Уредување на страници заштитени како „Дозволи само уредници“ (editeditorprotected)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автопатролери“ (editextendedsemiprotected)
 • Уредување на корисничкиот посредник (editinterface)
 • Уредување на вашите нагодувања (editmyoptions)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само администратори“ (editprotected)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автопотврдени корисници“ (editsemiprotected)
 • Уредување на CSS за цело вики (editsitecss)
 • Уредување на JavaScript за цело вики (editsitejs)
 • Уредување на JSON за цело вики (editsitejson)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само доверливи корисници“ (edittrustedprotected)
 • Уредување на CSS-податотеки на други корисници (editusercss)
 • Уредување на JavaScript-податотеки на други корисници (edituserjs)
 • Уредување на JSON-податотеките на други корисници (edituserjson)
 • Уредување на ограничени страници (extendedconfirmed)
 • Создавање на разговорници на Структурираните дискусии на било кое место (flow-create-board)
 • Бришење на теми и објави во Структурираните дискусии (flow-delete)
 • Менување на објави на други корисници во Структурираните дискусии (flow-edit-post)
 • Скривање на теми и објави во Структурираните дискусии (flow-hide)
 • Скривање на теми и објави во Структурираните дискусии (flow-suppress)
 • Заобиколување глобални блокови (globalblock-exempt)
 • Месно оневозможување на глобални блокови (globalblock-whitelist)
 • gwtoolset (gwtoolset)
 • Блокирање или одблокирање на корисничко име, скривање и откривање за јавноста (hideuser)
 • Увезување страници од други викија (import)
 • Увезување страници од подигната податотека (importupload)
 • Заобиколување на IP-блокови, автоблокови и опсежни блокови (ipblock-exempt)
 • Добивање на информации за IP-адреси од преработки или дневнички ставки (ipinfo)
 • Пристап до целосен преглед на IP-информации приложени кон преработки или дневнички ставки (ipinfo-view-full)
 • Преглед на записник на сите кои погледале информации за IP (ipinfo-view-log)
 • Создавање и (де)активирање на ознаки (managechangetags)
 • Manage the list of mentors (managementors)
 • Означување на вратени уредувања како ботовски уредувања (markbotedits)
 • Испраќање на порака на повеќе корисници наеднаш. (massmessage)
 • Спојување на историите на страниците (mergehistory)
 • Преместување на страници (move)
 • Преместување на категориски страници (move-categorypages)
 • Преместување на основни кориснички страници (move-rootuserpages)
 • Преместување на страници со нивните потстраници (move-subpages)
 • Преместување на податотеки (movefile)
 • Преместување на објавени страници (movestable)
 • Раководење со потрошувачи на OAuth (mwoauthmanageconsumer)
 • Скривање на потрошувачи на OAuth (mwoauthsuppress)
 • Преглед на лични податоци за OAuth (mwoauthviewprivate)
 • Преглед на скриените потрошувачи на OAuth (mwoauthviewsuppressed)
 • Пријава на билтени (newsletter-create)
 • Бришење на билтени (newsletter-delete)
 • Додавање или отстранување на издавачи или претплатници од билтени (newsletter-manage)
 • Повраток на билтени (newsletter-restore)
 • Без временски ограничувања на уредување (noratelimit)
 • Групно бришење на страници (nuke)
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
 • Пристап до дневникот на промени во двочинителската заверка (oathauth-view-log)
 • Прескокнување на проверките за меѓусебно слични имиња (override-antispoof)
 • Обележување на верзии на страници за преведување (pagetranslation)
 • Означување на уредувањата на другите како испатролирани (patrol)
 • Преглед на одбележаните патролирања на скорешните промени (patrolmarks)
 • Менување на поставките за заштита и уредување на каскадно заштитени страници (protect)
 • Исчисти меѓусклад за страница (purge)
 • Преименување на корисници (renameuser)
 • Заменување на постоечки податотеки (reupload)
 • Презапишување врз постоечка податотека подигната од вас (reupload-own)
 • Презапис на едни податотеки врз други на заедничкото мултимедијално складиште месно (reupload-shared)
 • Означување на преработки како „проверени“ (review)
 • Брзо отповикување на уредувањата на последниот корисник што уредувал одредена страница (rollback)
 • Set user's mentor (setmentor)
 • Заобиколи ограничувања на IP-адреси на списокот на отфрлени дадени од додатокот StopForumSpam (sfsblock-bypass)
 • Изземеност од CAPTCHA за дејности кои инаку ја бараат (skipcaptcha)
 • Преглед на дневникот на списокот на блокиран спам (spamblacklistlog)
 • Нагодување како објавената верзија ќе се избира и прикажува (stablesettings)
 • Гледање на лични дневници (suppressionlog)
 • Не прави пренасочување од старото име при преместување на страница (suppressredirect)
 • Занемарување на недозволени наслови или кориснички имиња (tboverride)
 • Занемарување на недозволени кориснички имиња (tboverride-account)
 • Уредување на заштитени предлошки (templateeditor)
 • Преглед на дневникот на недозволени наслови (titleblacklistlog)
 • Заобиколување на автоматски блокови на излезни Tor јазли (torunblocked)
 • Преглед на информации за тековните активности во прекодирањето (transcode-status)
 • Увезување на вонмрежни преводи (од сметач) (translate-import)
 • Раководење со групи пораки (translate-manage)
 • Проверка на преводи (translate-messagereview)
 • Сопствено одблокирање (unblockself)
 • Обновување избришана страница (undelete)
 • Прегледување на список на ненабљудувани страници (unwatchedpages)
 • Подигни податотеки (upload)
 • Подигање на податотека од URL-адреса (upload_by_url)
 • Преглед на преработки скриени од било кој корисник (viewsuppressed)
 • Можност за запишување во извршникот (writeapi)
Системски администратори
(раководство | список на членови)
Групава е активна на сите викија.
 • Прегледување на скриени записи во дневникот на злоупотреби (abusefilter-hidden-log)
 • Криење записи во дневникот на злоупотреби (abusefilter-hide-log)
 • Преглед на дневникот на злоупотреби (abusefilter-log)
 • Прегледување на подробности во записите од дневникот на злоупотреби (abusefilter-log-detail)
 • Преглед на дневнички записи за филтри на злоупотреба означени како лични (abusefilter-log-private)
 • Создавање или менување на филтри за злоупотреба (abusefilter-modify)
 • Создавање или менување на глобални филтри за злоупотреби (abusefilter-modify-global)
 • Менување на филтри за злоупотреби со ограничени можности за дејствување (abusefilter-modify-restricted)
 • Отповикување на сите промени на даден филтер за злоупотреби (abusefilter-revert)
 • Преглед на филтрите за злоупотреба (abusefilter-view)
 • Прегледување на филтри за злоупотреби означени како лични (abusefilter-view-private)
 • Користење на помалку ограничени барања од извршникот (apihighlimits)
 • Без ограничувања на стапки за IP-адреса (autoconfirmed)
 • Сопствените уредувања автоматски да се обележуваат како испатролирани (autopatrol)
 • Бришење на страници со долга историја (bigdelete)
 • Оневозможување или овозможување на други корисници да уредуваат (block)
 • Оневозможување и овозможување на корисник да праќа е-пошта (blockemail)
 • Пребарување на избришани страници (browsearchive)
 • Принудно создавање на месна сметка за глобална сметка (centralauth-createlocal)
 • Заклучување или отклучување на глобална сметка (centralauth-lock)
 • Спојување на сметката (centralauth-merge)
 • Преименување на глобални сметки (centralauth-rename)
 • Притајување или скривање на глобална сметка (centralauth-suppress)
 • Раздвојување глобалната сметка (centralauth-unmerge)
 • Бришење на страници (delete)
 • Бришење ознаки од базата (deletechangetags)
 • Прегледување на избришани записи во историја, без придружниот текст (deletedhistory)
 • Прегледување на избришан текст и промени помеѓу избришани преработки (deletedtext)
 • Бришење и враќање на одредени ставки во дневник (deletelogentry)
 • Бришење и враќање на одредени преработки на страниците (deleterevision)
 • Уредување на страници (edit)
 • Уредување на корисничкиот посредник (editinterface)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само администратори“ (editprotected)
 • Уредување на CSS за цело вики (editsitecss)
 • Уредување на JavaScript за цело вики (editsitejs)
 • Уредување на JSON за цело вики (editsitejson)
 • Уредување на CSS-податотеки на други корисници (editusercss)
 • Уредување на JavaScript-податотеки на други корисници (edituserjs)
 • Уредување на JSON-податотеките на други корисници (edituserjson)
 • Создавање на разговорници на Структурираните дискусии на било кое место (flow-create-board)
 • Бришење на теми и објави во Структурираните дискусии (flow-delete)
 • Менување на членството во глобалните групи (globalgroupmembership)
 • Раководење со глобални групи (globalgrouppermissions)
 • Заобиколување на IP-блокови, автоблокови и опсежни блокови (ipblock-exempt)
 • Создавање и (де)активирање на ознаки (managechangetags)
 • Оневозможи двочинителска заверка на веродостојноста на корисник (oathauth-disable-for-user)
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
 • Проверка дали корисникот има овозможено двочинителска заверка (oathauth-verify-user)
 • Пристап до дневникот на промени во двочинителската заверка (oathauth-view-log)
 • Извезување на страници вклучувајќи поврзани страници со продорност до 5 (override-export-depth)
 • Преименување на корисници (renameuser)
 • Изземеност од CAPTCHA за дејности кои инаку ја бараат (skipcaptcha)
 • Не прави пренасочување од старото име при преместување на страница (suppressredirect)
 • Занемарување на недозволени наслови или кориснички имиња (tboverride)
 • Занемарување на недозволени кориснички имиња (tboverride-account)
 • Уредување на заштитени предлошки (templateeditor)
 • Сопствено одблокирање (unblockself)
 • Обновување избришана страница (undelete)
 • Подигање на податотека од URL-адреса (upload_by_url)
 • Уредување на сите кориснички права (userrights)
 • Уредување на кориснички права на корисници на други викија (userrights-interwiki)
VRT-претставници за дозволи
(раководство | список на членови)
Групава е активна на сите викија.
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
 • Читање на страници (read)
wmf-email-block-override
(раководство | список на членови)
Групава е активна на сите викија.
 • Заобиколување на списокот на блокиран спам (sboverride)
Истражувачи на WMF
(раководство | список на членови)
Групава е активна на сите викија.
 • Преглед на дневникот на злоупотреби (abusefilter-log)
 • Прегледување на подробности во записите од дневникот на злоупотреби (abusefilter-log-detail)
 • Преглед на дневнички записи за филтри на злоупотреба означени како лични (abusefilter-log-private)
 • Преглед на филтрите за злоупотреба (abusefilter-view)
 • Прегледување на филтри за злоупотреби означени како лични (abusefilter-view-private)
 • Користење на помалку ограничени барања од извршникот (apihighlimits)
 • Пребарување на избришани страници (browsearchive)
 • Прегледување на избришани записи во историја, без придружниот текст (deletedhistory)
 • Прегледување на избришан текст и промени помеѓу избришани преработки (deletedtext)
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
 • Преглед на дневникот на списокот на блокиран спам (spamblacklistlog)
 • Гледање на лични дневници (suppressionlog)
 • Обновување избришана страница (undelete)
 • Преглед на преработки скриени од било кој корисник (viewsuppressed)