Сер Вилијам Ведербурн

Од Wikibooks
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Ser Vilijam Vederburn, Bart

“Indiskoto selo so vekovi ostanalo bedem nasproti politi~kiot nered, i ogni{te na ednostavnite doma{ni i socijalni doblesti. Ottamu, ne e ~udno {to filozofite i istori~arite so qubov se navra}aat na ovaa drevna institucija, koja e prirodna socijalna edinica i najdobar vid na ruralen `ivot: samouvereni, vredni, miroqubivi, konzervativni vo najdobra smisla na zborot ... Mislam deka }e se soglasite so mene deka ima mnogu ne{ta koi se `ivopisni i privle~ni vo ovoj kratok pogled na socijalniot i doma{niot `ivot vo indiskoto selo. Toa e nevina i sre}na forma na ~ove~koto postoewe. Dotolku pove}e, ne e bez dobar prakti~en ishod”