Разјаснувачка телеграма до околискиот управник во Разлог како да се спроведе пописот

Од Wikibooks
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Разлог, 27 декември 1946 година.


До г.г.градоначалниците во околијата

Во дополнување на мојата телеграма број 4464 од денес, 27 декември оваа година, за да има еднаквост во пополнувањето на картите за пописот, соопштете на сите попишувачи и контолори и разгласете најшироко меѓу населението преку гласноговорници, општински гласници итн. дека во колоната народност да се пишува „македонец“ (македонка), а таму, каде ќе се јави недоразбирање во некои семејства, малолетните да се пишуваат, како што се е пишал главата на фамилијата, а возрасните можаат да се пишуваат како сакаат. Број 4465, гр.Разлог, 27.XII.1946 година. Околиски управник: (п) не се чита.