Разговор:Македонското прашање - Петко Рачев Славејков

Од Wikibooks
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Превод на текстот[уреди]

подплахa - стар збор, кой веке не се користи во модерниот бугарски язик. Най-вероватно значи "заплаха", истото що и "закана", "застрашаване", ("застрашуванье" на македонски?) Се има предвид дека некои Македонци не много сериозно се заканувале на Славейков по-рано дека ке се одделат во посебен народ.

вреда - истото како и "щета" ("штета" на македонски), близко до, но не истото како македонското значенье на "навред".

понятно - руски збор, истото како и "разбирливо" на македонски. Денес на бугарски е "разбираемо" или просто "ясно". По времето на Славейков много бугарски книжевници се учеле на руски язик и ги користат многу руски зборови.

обстоятелство - "состойба", "случай", "опстоятелство?" на македонски. circumstance на английски е баш точно. одново руски збор, кой и до сега се користи во бугарскиот.

Само последнето обстоятелство е доста да ны предпази... - Само последниот факт е достаточен/доволен/доста (мислам сите зборови са исти на македонски и бугарски во той случай) да не зачува од секакво раздробување на нашата сиромашна книжевност и да ни крене/собере против тие што сакаат таква поделба.

Сака да каже дека само кога сите го користат едно и исто "наречие", може да се зачува единството на народот. Во таа смисла достаточен не е многу точно, сакал е да каже необходен или нужен. necessary, not sufficient.

всякога - секогаш, всекога

да прокаратъ, до дeто трeба - "Карам" на бугарски е истото како "терам" на македонски. Сака да каже що кога го извлекуваат македонското си потекло не можат да го дотерат/протерат дотаму каде треба.

предположенiя - "претпоставки","хипотези".

най-шаткыте опиранiя - најлабавите "докази" е добар превод, буквално "най-колебливи" или "най-несигурни основи/темели". "Шаткий" е руски збор кой се го користели некои преродбеници от 19 век (ама яс за тоа сега научуваам од таа статия). Добро що го знам и рускиот да можам да преведувам од бугарски. :-)

цели - истото како и на македонски. Може да се преведува тука и како "исти".

Помогнаха на бай Ганя да смъкне от плещите си агарянския ямурлук, наметна си той една белгийска мантия - и всички рекоха, че бай Ганьо е вече цял европеец.
Му помогнаа на бай Ганьа да си соблече од раминьата агарянскиот ямурлук, си наметна едно белгиско наметало - и сите рекоа дека бай Ганьо е веке цел/ист Европеец.

Прочее - руски збор. "Исто така", "също така".

основание - руски збор, кой и до сега постои во бугарскиот язик. "доказ", "аргумент", "причина".

сетнини (старобугарски/старомакедонски?) - "последици", исто така "иднина", "иднини". "сетне" и "после" се синоними на бугарски.

късанiя - "отцепувања", "распарчуваньа". "късам" = "откинувам", "распарчувам".

Тогази — Тогазь, като не Българе, нищо - "Тогаш? – Тогаш, ако не Бугари, ништо. "Българе" е диалектна/стара множина за "българин". Литературно е правилно "българи".

улучши - руски збор, кой не се користи во бугарскиот денес, "подобри". "Улучшение" на руски е "подобрение" на бугарски, "подобруванье" на македонски.

(160.39.58.183 03:36, 10 август 2006 (UTC))
160.39.58.183 ти благодарам за помошта при преведувањето. Ако имаш време, те молам прочитај ги двата текста уште еднаш, за да провериш дали смислата е правилно доловена. --Filip M 17:29, 10 август 2006 (UTC)