Протокол од личниот претрес на Методи Андонов - Ченто

Од Wikibooks

Протокол од личниот претрес на Методи Андонов Ченто

1.2630 динари

2.Џепна електрична лампа

3.Две лични карти, една стара бугарска и една за народен посланик

4.Еден нож џепни

5.Пенкало „национал фаворит“

6.Џепни сат „Докса“


14 Јули 1946