Мома оди за вода

Од Wikibooks

Мома оди за вода и беќаро по неја постој моме почекај да ти реча два збора.

Дејѓиди моме убаво дејѓиди Севдо голема.

Да ми дадеш тро вода да оладам срцето се измами момето му подаде стомнето.

Дејѓиди моме убаво дејѓиди Севдо голема.

Тој не фати стомнето тук ја фати раката ја префирли на коњо и го скрши прстено.

Дејѓиди моме убаво дејѓиди Севдо голема.

Како ветар вееше така коњо бегаше како роса росеше така мома плачеше.

Дејѓиди моме убаво дејѓиди Севдо голема.