МАКС ВЕБЕР

Од Wikibooks

Според Макс Вебер социологијата треба да ја разбере и протолкува смислата на човековото дејствување.Тој го проучувал општествениот слој БИРОКРАТИЈА.