Живот и забава

Од Wikibooks

Идии акај на улица, вози ролерии (онака ин) мувајј колкуу можеш и сметајј на Најубавиот и највизбудливиот животт штоо можеш да го живееш!!!!