Екологија

Од Wikibooks

Екологијата е наука која ја изучува распределбата на живите организми,спрема нив и нивната средина.