Германски јазик/Претеритум

Од Wikibooks

Präteritum


За разлика од времето Перфект, кое најчесто се користи во говорниот германски и за неодамнешни настани, Претеритум најчесто се користи во пишана форма и означува настани што датираат во подалечно минато.

Претеритум од глаголите sein и haben[уреди]

sein - сум haben - има
ich war ich hatte
du warst du hattest
er/sie/es war er hatte
wir waren wir hatten
ihr wart ihr hattet
sie/Sie waren sie hatten
„Wie war’s“ е германска фраза што се преведува „Како беше?“ на македонски, и претставува скратеница од „Wie war es?“. Тоа е вообичаена фраза што се користи за да се распраша за нечие искуство или мислење за некој настан, ситуација или активност. На пример, можете да прашате „Wie war’s im Kino?“ (Како беше во кино?) или „Wie war’s in der Schule?“ (Како беше на училиште?). За да одговориме на прашањето можеме да кажеме Es war + придавка, на пр. Es war schön.

Претеритум од модалните глаголи[уреди]

können
може
müssen
мора
wollen
сака
sollen
треба
dürfen
смее
mögen
сака
ich wollte
du wolltest
er/sie/es wollte
wir wollten
ihr wolltet
sie/Sie wollten