Германски јазик/Повратни глаголи

Од Wikibooks

Повратни глаголи се оние кај кои дејството преоѓа врз лицето што ја врши работата. За разлика од македонскиот јазик, каде се користи кратката заменска форма од повратната заменка себе се (се радува, се смее, се мие и др.) која е иста во секое лице, во германскиот јазик повратната заменка sich се менува по лице.

sich duschen
sich fühlen
sich verletzen

Ich dusche mich jeden Morgen.
Fühlst du dich heute besser?
Ich habe mich beim Sport verletzt.

Се туширам секое утро.
Дали се чувствувате подобро денес?
Се повредив додека спортував.


Видови на повратни глаголи[уреди]

Der Mann rasiert sich.

Постојат три вида на повратни глаголи во германскиот јазик:

Глаголи кои секогаш се повратни[уреди]

Одредени глаголи се секогаш рефлексивни; тие не можат да се користат без рефлексивната заменка.

На пр. sich bedanken - се заблагодари, sich erkälten - настине, sich schämen - се срами, sich erinnern - се сеќава

Глаголи кои понекогаш се повратни[уреди]

  • Глаголи кои го менуваат своето значење кога се повратни