Германски јазик/Деклинација на придавките

Од Wikibooks

Ако придавката во реченицата директно ѝ претходи на именката што ја опишува, крајот на придавката се менува според именката. Оваа промена на придавката се нарекува деклинација на придавката. Постојат три различни деклинации. Која деклинација ќе се користи зависи од членот пред именката: неопределен член, определен член или без член.

Слаба деклинација[уреди]

Слаба деклинација се користи кога имаме определен член + придавка + именка.

м.р. ж.р. с.р. мно.
Номинатив der gute Mann die gute Frau das gute Kind die guten Kinder
Акузатив den guten Mann die gute Frau das gute Kind die guten Kinder
Датив dem guten Mann der guten Frau dem guten Kind den guten Kindern

Примери:

  • Das schwarze Handy ist sehr günstig. - Црниот мобилен телефон е многу ефтин.
  • Ich bin der neue Nachbar. - Јас сум новиот сосед.

Јака деклинација[уреди]

Јака деклинација се користи кога именката не е членувана.


м.р. ж.р. с.р. мно.
Номинатив guter Hund gute Katze gutes Kind gute Kinder
Акузатив guten Hund gute Katze gutes Kind gute Kinder
Датив gutem Hund guter Katze gutem Kind guten Kindern

Мешана деклинација[уреди]

Мешана деклинација се користи кога имаме неопределен член/негација/присвојна придавка + придавка + именка.

м.р. ж.р. с.р. мно.
Номинатив ein kleiner Mann eine kleine Frau ein kleines Kind mein kleinen Kinder
Акузатив einen kleinen Mann eine kleine Frau ein kleines Kind mein kleinen Kinder
Датив einem kleinen Hund einer kleinen Frau einem kleinen Kind meinen kleinen Kindern

Примери:

  • Ich habe ein großes Auto. - Имам голема кола.
  • Mein neuer Freund ist 5 Jahre jünger. - Мојот нов дечко е 5 години помлад.
  • Ich habe einen kleinen Hund.
  • Sie hat eine rote Tasche.
  • Er trinkt ein kaltes Bier.