Германски јазик/Генетив

Од Wikibooks

Генетив е еден од четирите падежи во германскиот јазик, покрај номинатив, акузатив и датив. Се користи за изразување на поседување или сопственост.

На пример, ако сакаме да кажеме „колата од мојот татко“ можеме да го искористиме генетивот за да искажеме сопственост: „das Auto meines Vaters“.

Членот[уреди]

Неопределениот член во датив гласи:

Неопределен член
Номинатив Акузатив Датив Генетив Пример Македонски
машки род ein einen einem eines eines Vaters (од еден/некој) маж
женски род eine eine einer einer einer Frau (од една/некоја) жена
среден род ein ein einem eines eines Autos (од еден/некој) автомобил
множина --- --- --- --- Kinder (од едни/некои) деца