Британски документи за Македонија (1994-1945), телеграма 59

Од Wikibooks
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

ТЕЛЕГРАМА ОД ПРИВАТНИОТ СЕКРАТАР ДО КОЛВИЛ

Форин офис

С.В. 1

24 јануари 1945.

До Колвил

Приложувам копија од телеграмата од Белград бр. 61 од 16 јанаури со порака од Антифашистичкото собрание на националното ослободување на Македонија до Првиот министер.

Ако се согласите ние мислиме дека би можело да го овластиме Маклин да испрати прикладен одговор преку маршал Тито и би се ограничило само на потврда за прием и некој збор на благодарност.

/потпис нечиток/

Приватен секретар

П. Колвил,

10, Dowing Street,

S.W. 1.

FО 371/48181 НР 00297 R 1222/11/67