Блаже Конески

Од Wikibooks
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
 • Земјата и љубовта (поезија, 1948)
 • Македонски правопис со правописен речник (со Крум Тошев, 1950)
 • Граматика на македонскиот литературен јазик (прв дел, 1952)
 • За македонскиот литературен јазик (1952)
 • Песни (1953)
 • Граматика на македонскиот литературен јазик (втор дел, 1954)
 • Везилка (поезија, 1955)
 • Лозје (кратки раскази, 1955)
 • Речник на македонскиот јазик (1961)
 • Песни (1963),
 • Историја на македонскиот јазик (1965)
 • Речник на македонскиот јазик (книга втора, 1965)
 • Речник на македонскиот јазик (книга трета, 1966)
 • Стерна (поезија, 1966)
 • Ракување (поема, 1969)
 • Јазикот на македонската народна поезија (1971)
 • Беседи и огледи (1972)
 • Записи (поезија, 1974)
 • Стари и нови песни (1979)
 • Места и мигови (поезија, 1981)
 • Чешмите (поезија, 1984)
 • Македонскиот 19. век, јазични и книжевно-историски прилози (1986)
 • Ликови и теми (есеи, 1987)
 • Послание (поезија, 1987)
 • Тиквешки зборник (студија, 1987)
 • Средба во рајот (поезија, 1988)
 • Црква (поезија, 1988)
 • Дневник по многу години (проза, 1988)
 • Златоврв (поезија, 1989)
 • Поезија (Константин Миладинов), читање на Блаже Конески (1989)
 • Сеизмограф (поезија, 1989)
 • Македонски места и теми (есеи, 1991),
 • Небесна река (песни и препеви, 1991),
 • Светот на легендатата и песната (есеи и прилози, 1993),
 • Црн овен (поезија, 1993)