Аби Џ. А. Дубојс

Од Wikibooks
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Abi X. A. Dubojs Misioner vo Misor: del od pismo so data 15 dekemvri 1820 g., Seringapatan

“Avtoritetot na ma`enite `eni vo ramkite na nivnite ku}i e glavno naso~en vo odr`uvawe na poredokot i mirot pome|u lu|eto koi go sostavuvaat nivnoto semejstvo, i pove}eto od niv ja ispolnuvaat ovaa zna~ajna dol`nost so razumnost i diskrecija koi nemaat paralela vo Evropa. Poznavam semejstva sostaveni od po trieset do ~etiriset lu|e, ili pove}e, vo koi ima vozrasni sinovi i }erki, koi se vo brak i imaat deca, i site `iveat zaedno pod nadzor na stara matrona - nivnata majka ili svekrva. Taa, so dobro upravuvawe i so nejzino prilagoduvawe na temperamentot na snaite, upotrebuvaj}i soodvetno na uslovite re{itelnost ili zabrani, uspeva vo za~uvuvawe na mirot i harmonijata vo tekot na pove}e godini pome|u tolku mnogu `eni, od koi site imaat ostri temperamenti. Ve pra{uvam dali bi bilo vozmo`no da se primeni toa, vo ime na okolnostite, vo na{ata zemja, kade e malku vozmo`no da se nateraat dve `eni, koi `iveat pod eden krov, da bidat slo`ni. “Vsu{nost, nepostoi vid na ~esna rabota vo civiliziranite zemji vo koja hindu `enite nemaat zaslu`en del. Osven oraganiziraweto na doma}instvoto i gri`ata za semejstvoto koja (kako {to ve}e zabele`avme) e pod nivna kontrola, soprugite i }erkite u~estvuvaat i im pomagaat na nivnite ma`i i tatkovci vo zemjodelskite raboti. Onie na trgovcite pomagaat vo izvr{uvawe na trgovijata. Kaj trgovcite nivnite u~estvuvaat i pomagaat vo prodavnicite. Mnogu `eni se prodava~ki iako samouki i bez znaewe na alfabetata ili decimalnata skala, ja odr`uvaat so drugi sredstva svojata smetka vo izvonreden red, i se smetaat za poitri i od samite ma`i vo nivnite trgovski zdelki.”