Џ. Јанг

Од Wikibooks
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

X. Jang Sekretar, Mehani~ki institute Savon ( Vo poslednive godini)

“Tie rasi (indijcite poglednati od moralen aspekt) se verojatno najzabele`itelni lu|e vo svetot. Tie di{at atmosvera na moralna ~istina, koja nemo`e a da ne predizvika po~it, i ova posebno se odnesuva na siroma{nite klasi, koi, i pokraj nema{tijata na nivnata bedna grupa se sre}ni i zadovolni. Vistinski deca na prirodata, tie `iveat od den za den, ne razmisluvaj}i za utre{ninata i blagodarej}i za malite ne{ta koi providenieto im gi ovozmo`uva nim. Interesno e da se bide svedok na nastanot vo koj rabotnici od obata pola se vra}aat nave~er doma po naporen den rabota, koj ~esto trae od izgrejsonce do zajdisonce. I pokraj premorenosta od te{kata rabota, tie se vo pogolemiot del veseli i `ivi, razgovaraj}i veselo pome|usebe i odvreme navreme podpevnuvaj}i. No, {to gi o~ekuva niv koga }e se vratat vo {upite koi gi narekuvaat ku}i? ^inija oriz za hrana i pod za krevet. Doma{nata sre}a e pravilo pome|u lokanite, a toa e u{te po~udno koga obi~ajot na svadbata }e se zeme vo predvid, roditelite gi dogovaraat site tie ne{ta. Mnogu indiski doma}instva davaat primeri za brak so najvisok stepen na perfekcija. Ova mo`ebi se dol`i na u~eweto na {astrite, i na strogite zabrani koi tie gi vklu~uvaat vo odnos na bra~nata obvrska, no ne e preterano da se ka`e deka sopruzite se revnosno privrzani za svoite soprugi, i deka soprugite imaat voshituva~ka koncepcija za obvrskite vo odnos na nivnite sopruzi.”