Јанка Влахинка

Од Wikibooks
Прочу се Јанка Влахинка
дури до Стамбол коприна,
со хубавина на толко,
ја со работа три толко.
На ден везе по махрама,
на ноќ преде по кошула.
Ја дочу Марко трговец,
па ми се чуди двоуми
како да Јанка измами.
На мајка си и говори:
- Мале ле, стара мајчица!
Што ми се е мома дочула
со хубавината не толко,
ја со работа три толко.
На ден везе по махрама,
на ноќ преде по кошула.
Как да ја, мајко, измамам?
-Мајка му тихо говори :
- Сину ле,сину ле, млад Марко!
И това ли кахар береш?
Прекупи си чиста свила
и клабодан срмајлија.“
Сите ќе дојдат да купат,
Јанка ќе Влахинка да дојде.
- Како го мајка научи,
си прикупи чиста свила
и клабодан срмајлија.
Пушти гемија по море,
Извикна Марко, провикна :
- Елате, свила евтина!
-Сите девојки дојдоха,
нема е Јанка да дојде.
Па ми се чуди млад Марко
што нема Јанка да дојде!
Кога вечер на вечер,
ето ја Јанка кај иде
со дванаесет робинки,
со тринаесет алајки.
Робинки и поли крепеха,
алајки и друм метеха.
Оддалек иде и вика:
Трговец, млади трговец!
Тргни гемија на сухо,
свила да одбереме.
- Ја Марко ли и говори:
-Мене мајка заклела
надвор гемија да не вадам.
-Па си измами Јанинка,
она си влезе в гемија
и Марко тегнал гемија по морел,
и си грабна Јанинка.