Правила за лозинки

Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Ова е список на делотворни правила за лозинки за корисничките групи определени на ова вики.

ГрупаПравила
Создавачи на сметки
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 8 знаци (MinimalPasswordLength)
 • Лозинката не смее да биде подниза во корисничкото име (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на даден список на стандардни лозинки (PasswordCannotMatchDefaults) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде меѓу 100.000-те најчести лозинки. (PasswordNotInCommonList) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
Автопотврдени корисници
 • Лозинката мора да има барем 8 знаци (MinimalPasswordLength)
 • Лозинката не смее да биде подниза во корисничкото име (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на даден список на стандардни лозинки (PasswordCannotMatchDefaults) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде меѓу 100.000-те најчести лозинки. (PasswordNotInCommonList) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
Ботови
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 10 знаци (MinimalPasswordLength)
 • Лозинката не смее да биде подниза во корисничкото име (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на даден список на стандардни лозинки (PasswordCannotMatchDefaults) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде меѓу 100.000-те најчести лозинки. (PasswordNotInCommonList) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
 • Лозинката мора да има барем 1 знак за да можете да се најавите (MinimumPasswordLengthToLogin)
Бирократи
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 10 знаци (MinimalPasswordLength) (предложи измена при најава, мора да се промени при најава)
 • Лозинката не смее да биде подниза во корисничкото име (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на даден список на стандардни лозинки (PasswordCannotMatchDefaults) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде меѓу 100.000-те најчести лозинки. (PasswordNotInCommonList) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
 • Лозинката мора да има барем 1 знак за да можете да се најавите (MinimumPasswordLengthToLogin)
Проверувачи
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 10 знаци (MinimalPasswordLength) (предложи измена при најава, мора да се промени при најава)
 • Лозинката не смее да биде подниза во корисничкото име (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на даден список на стандардни лозинки (PasswordCannotMatchDefaults) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде меѓу 100.000-те најчести лозинки. (PasswordNotInCommonList) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
 • Лозинката мора да има барем 1 знак за да можете да се најавите (MinimumPasswordLengthToLogin)
Потврдени корисници
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 8 знаци (MinimalPasswordLength)
 • Лозинката не смее да биде подниза во корисничкото име (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на даден список на стандардни лозинки (PasswordCannotMatchDefaults) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде меѓу 100.000-те најчести лозинки. (PasswordNotInCommonList) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
Увoзници
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 10 знаци (MinimalPasswordLength) (предложи измена при најава, мора да се промени при најава)
 • Лозинката не смее да биде подниза во корисничкото име (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на даден список на стандардни лозинки (PasswordCannotMatchDefaults) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде меѓу 100.000-те најчести лозинки. (PasswordNotInCommonList) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
 • Лозинката мора да има барем 1 знак за да можете да се најавите (MinimumPasswordLengthToLogin)
Администратори на посредникот
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 10 знаци (MinimalPasswordLength) (предложи измена при најава, мора да се промени при најава)
 • Лозинката не смее да биде подниза во корисничкото име (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на даден список на стандардни лозинки (PasswordCannotMatchDefaults) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде меѓу 100.000-те најчести лозинки. (PasswordNotInCommonList) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
 • Лозинката мора да има барем 1 знак за да можете да се најавите (MinimumPasswordLengthToLogin)
Исклучоци од IP-блокирање
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 8 знаци (MinimalPasswordLength)
 • Лозинката не смее да биде подниза во корисничкото име (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на даден список на стандардни лозинки (PasswordCannotMatchDefaults) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде меѓу 100.000-те најчести лозинки. (PasswordNotInCommonList) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
Корисници блокирани од IPInfo
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 8 знаци (MinimalPasswordLength)
 • Лозинката не смее да биде подниза во корисничкото име (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на даден список на стандардни лозинки (PasswordCannotMatchDefaults) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде меѓу 100.000-те најчести лозинки. (PasswordNotInCommonList) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
Надзорници
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 8 знаци (MinimalPasswordLength)
 • Лозинката не смее да биде подниза во корисничкото име (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на даден список на стандардни лозинки (PasswordCannotMatchDefaults) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде меѓу 100.000-те најчести лозинки. (PasswordNotInCommonList) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
Притајувачи
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 10 знаци (MinimalPasswordLength) (предложи измена при најава, мора да се промени при најава)
 • Лозинката не смее да биде подниза во корисничкото име (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на даден список на стандардни лозинки (PasswordCannotMatchDefaults) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде меѓу 100.000-те најчести лозинки. (PasswordNotInCommonList) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
 • Лозинката мора да има барем 1 знак за да можете да се најавите (MinimumPasswordLengthToLogin)
Администратори
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 10 знаци (MinimalPasswordLength) (предложи измена при најава, мора да се промени при најава)
 • Лозинката не смее да биде подниза во корисничкото име (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на даден список на стандардни лозинки (PasswordCannotMatchDefaults) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде меѓу 100.000-те најчести лозинки. (PasswordNotInCommonList) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
 • Лозинката мора да има барем 1 знак за да можете да се најавите (MinimumPasswordLengthToLogin)
Прекувики-увoзници
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 10 знаци (MinimalPasswordLength) (предложи измена при најава, мора да се промени при најава)
 • Лозинката не смее да биде подниза во корисничкото име (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на даден список на стандардни лозинки (PasswordCannotMatchDefaults) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде меѓу 100.000-те најчести лозинки. (PasswordNotInCommonList) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
 • Лозинката мора да има барем 1 знак за да можете да се најавите (MinimumPasswordLengthToLogin)
Корисници
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 8 знаци (MinimalPasswordLength)
 • Лозинката не смее да биде подниза во корисничкото име (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на даден список на стандардни лозинки (PasswordCannotMatchDefaults) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде меѓу 100.000-те најчести лозинки. (PasswordNotInCommonList) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)